Colofon

Deze website is gemaakt door Gert van Eck
Joomla! specialist voor webdesign, maatwerk webapplicaties, ondersteuning en advies.

Kantooradres

Eduard van Beinumlaan 57
6952 CJ Dieren

Tel: +31 (0)653 660 717

Openingstijden

Uitsluitend op afspraak: maandag t/m vrijdag, 09:00 - 17:00

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 72004347
BTW Identificatie nummer:: NL001199238B24

Aansprakelijkheid voor inhoud

Gert van Eck is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Gert van Eck is niet verantwoordelijk of aansprakelijk van de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.

Gegevens welke door bezoekers worden ingevoerd in het contactformulier, worden gedurende een jaar opgeslagen ten behoeve van de afwikkeling van ons bedrijfsproces. Deze gegevens worden beschermd tegen inzage door derden. Gert van Eck is niet verplicht om ingediende of opgeslagen informatie permanent te controleren of om te zoeken naar bewijzen die wijzen op illegale activiteiten.

Meer informatie wordt vermeldt in de privacy verklaring

Auteursrecht

Alle inhoud is onderworpen aan Nederlandse auteursrechtwetten. Voor reproductie, bewerking, distributie en het gebruik van elke vorm buiten de reikwijdte van de auteursrechtwetgeving is schriftelijke toestemming van de auteur of de maker vereist.

Het commerciële gebruik van onze inhoud zonder toestemming van de maker is verboden.

Auteursrechten van derden worden gerespecteerd zolang de inhoud van deze websites niet afkomstig is van de aanbieder. Indien u inbreuken op de auteursrechtwetgeving opmerkt, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd.